ชาวฟิลิปปินส์ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาภายใต้โปรแกรม Live-in Caregivers

แวนคูเวอร์, 17 มีนาคม 2013 ประเทศแคนาดาชี้ให้เห็นว่า ภาษาตากาล็อก ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารเป็นวงกว้างมากขึ้นในประเทศแคนาดา จนกลายเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับที่ 5 ในประเทศแคนาดา