การเข้าสู่ประเทศด้วยโปรแกรม Live-in Caregiver เพิ่มจำนวนสูงขึ้นในปี 2014

ออตตาวา, 29 ตุลาคม 2013 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา ท่านคริส อเล็กซานเดอร์ ได้ประกาศการดำเนินการใหม่ในเชิงรุกเพื่อรับมือกับงานในมือที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการของโปรแกรม Live-in Caregiver (LCP )

 

ท่านคริส อเล็กซานเดอร์ได้กล่าวว่า ระยะเวลารอการพิจาณาดำเนินการของโปรแกรม LCP ได้เพิ่มขึ้นถึงในระดับที่ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ของ Caregivers  รัฐบาลของเราได้ลดการใบสมัครที่ค้างในระบบของโปรแกรมของผู้ทำงานแรงงานฝีมือ บิดามารดา และปู่ย่าตายาย และในขณะนี้รัฐบาลหันกลับมาให้ความสนใจกับโปรแกรม LCP เพิ่มมากขึ้น

 

ประเทศแคนาดาจะให้การยอมรับการมีถิ่นฐานที่อยู่ถาวรจำนวน 17,500 คน ในปีคริสตศักราช 2014 ผ่านโปรแกรม Live-in Caregiver ซึ่งเป็นจำนวนเกือบสองเท่าของการรับสมัครในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าในปีนี้การรับสมัคร LCP ถือว่าเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่มีการเริ่มโปรแกรมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1993

 

ใบสมัครที่ค้างอยู่และระยะเวลาในการประมวลผลได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา จำนวนของ Caregiver ที่ทำภาระกิจของพวกเขาอย่างเสร็จสิ้นแล้ว และได้กลายเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการมีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอย่างถาวรประจำได้แซงหน้าระดับของแผนการรับสมัครของโปรแกรม

 

ท่านคริส อเล็กซานเดอร์ได้กล่าวต่ออีกว่า บุคคลที่เข้าร่วมโปรแกรม Live-in Caregiver โดยเข้ามาที่นี้ดัวยความหวังในการมีถิ่นฐานถาวรหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานกับภาระหน้าที่ในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการของพวกเขา รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติด้วยข้อผูกผันนี้กับพวกเขา

 

โปรแกรม Live-in Caregiver สนับสนุนการเข้ามาของ Caregiver ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าสู่ประเทศแคนาดา เมื่อนายจ้างไม่สามารถที่จะหาชาวแคนาดาที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ได้ Caregiver สามารถที่จะสมัครเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดาได้หลังจากทำงานเป็นเวลา 2 ปี ในช่วงเวลา 4 ปีหลังจากที่เข้ามาสู่ประเทศแคนาดา ดังนั้นจำนวนบันทึกของ Live-in Caregiver จะถูกยอมรับให้เป็นผู้มีถิ่นฐานถารของประเทศแคนาดาได้ ในปีคริสตศักราช 2014

 

โปรแกรม LCP เป็นโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยโปรแกรม LCP ทำให้ Caregiver มีเส้นทางตรงเพื่อที่จะมีถิ่นฐานถาวรซึ่งในการจ้างงานแรงงานต่างชาติชั่วคราวอื่น ๆไม่สามารถทำได้เช่นนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุญาตทำงานโปรแกรม LCP ใบ โปรดติดต่อที่: