การเข้าสู่ประเทศด้วยโปรแกรม Live-in Caregiver เพิ่มจำนวนสูงขึ้นในปี 2014

ออตตาวา, 29 ตุลาคม 2013 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา ท่านคริส อเล็กซานเดอร์ ได้ประกาศการดำเนินการใหม่ในเชิงรุกเพื่อรับมือกับงานในมือที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการของโปรแกรม Live-in Caregiver (LCP )

ชาวฟิลิปปินส์ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาภายใต้โปรแกรม Live-in Caregivers

แวนคูเวอร์, 17 มีนาคม 2013 ประเทศแคนาดาชี้ให้เห็นว่า ภาษาตากาล็อก ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารเป็นวงกว้างมากขึ้นในประเทศแคนาดา จนกลายเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับที่ 5 ในประเทศแคนาดา

โนวาสโกเชียได้สนับสนุนส่งเสริมโปรแกรม Caregiver เพิ่มขึ้น

แฮลิแฟกซ์, 11 ตุลาคม 2012 ชาวโนวาสโกเชียได้ขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการส่งเสริมให้มีคนทำงานในโปรแกรม Caregiver เพิ่มมากขึ้นเพื่อดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแคนาดาได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ live-in caregivers

ออตตาวา, 13 ธันวาคม 2011 Jason Kenney รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ได้ประกาศว่า คนที่ทำงานภายใต้โปรแกรม Live-in caregivers สามารถที่จะได้รับวีซ่าทำงานถึง 18 เดือน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการดำเนินการในทางที่ดี